Algemene informatie

Over warmtepompen

Advies op maat?

Waar kiest u voor?

Veel huiseigenaren denken na over een alternatieve verwarmingsbron. Klimaatplannen van de overheid, de stijgende gasprijs en de wetenschap dat we op den duur de gas-CV ketel niet meer kunnen gebruiken, maakt hen onrustig.

De eerste keuze die gemaakt moet worden is: doe ik voorlopig niks of ga ik mij verdiepen in de alternatieven? Voorlopig niks doen, is begrijpelijk, want er worden op dit moment nogal wat systemen aangeboden. Allemaal met een behoorlijk prijskaartje en je weet eigenlijk niet wat in jouw situatie de beste keuze is. Ook heb je het idee dat er nog allerlei ontwikkelingen voor de deur staan. Logisch dat je eerst nog maar even afwacht.

Maar wanneer u niks doet, weet u in ieder geval zeker dat de kosten voor het gebruik van gas als verwarmingsbron de komende jaren zal gaan stijgen. Daarnaast wilt u wellicht de CO2-uitstoot beperken en dan wordt het toch interessant om u te verdiepen in de mogelijkheden.

Wij helpen u graag met alle vragen die u heeft omtrent warmtepompen en of het voor uw huis geschikt is!

 

Verwarmingssystemen

Eigenlijk kunnen we zeggen dat de niet-gas-verwarmingssystemen in beginsel allemaal gebruik maken van elektriciteit. Maar u weet dat verwarmingselementen die rechtstreeks op het stopcontact zijn aangesloten, erg duur (kunnen) zijn in gebruik. Toch zijn er nu systemen die elektriciteit uiterst efficiënt kunnen inzetten. Daarnaast hebben we ook nog de traditionele verwarmingssystemen zoals kachels (hout en olie, pellet).
Om verwarmingssystemen met elkaar te kunnen vergelijken, moeten we een objectieve standaard hanteren. Dat doen we door de energie die de bron uiteindelijk gebruikt en afgeeft, om te zetten naar kilowatts (Kw), wordt ook wel rendement genoemd. Zie plaatje hiernaast.
Dit geeft overduidelijk aan dat met een warmtepomp veel te winnen valt: geen gebruik van gas en een extreem hoog rendement. U kunt er ook vanuit gaan dat een warmtepomp zich uiteindelijk terugbetaalt. Alle reden om de werking van de warmtepomp eens goed te onderzoeken.

 

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepompsysteem onttrekt warmte uit de omgeving (buitenlucht, ventilatielucht, oppervlaktewater of grondwater) en zet dit om naar bruikbare warmte om het huis mee te verwarmen. Het rendement waarmee de pomp dit doet schommelt tussen de 300% en 600%. Dat wil zeggen dat voor elke eenheid (elektrische) energie die de pomp verbruikt, je er 3 tot bijna 6x zoveel energie (warmte) voor terug krijgt. Daarmee is het een aantrekkelijk alternatief voor een gasgestookte cv-ketel.
Een warmtepomp heeft een koelkast-achtige motor. De werking is zeer vergelijkbaar. Een koelkastmotor onttrekt warmte uit het koel- en vriesvak waardoor de temperatuur in de koelkast daalt. Vervolgens wordt deze warmte doorgegeven aan de buizen aan de achterkant van de koelkast die warm worden en daar hun warmte afgeven. Een warmtepompsysteem is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Zie het koelvak nu als de buitenlucht (daar wordt de warmte uit onttrokken) en de buizen achter de koelkast als de unit die warmte afgeeft (in de vorm van warm water of warme lucht).

Ook als het buiten vriest doet een warmtepomp zijn werk. Het rendement van een warmtepompsysteem zakt wel op koude dagen omdat de pomp harder moet werken om warmte uit de buitenlucht te onttrekken.

 

warmtepomp

Het omslagpunt waarop de warmtepomp zijn rendement t.o.v. de gas-cv verliest, is rond de -10 graden.

Een warmtepompsysteem heeft ook de mogelijkheid om te koelen. Dit betekent dat het systeem omgedraaid wordt en het systeem de warmte van binnen naar de warmtebron (buiten) transporteert in plaats van andersom.

SCOP/SEER-waarden

De COP factor of COP-waarde. Niet iedere warmtepomp die als verwarming kan werken zal even zuinig met energie omspringen. Als koper ben je op zoek naar de warmtepomp die met zo weinig mogelijk elektrische energie zo veel mogelijk warmte kan leveren. De verhouding tussen de hoeveelheid elektrische energie die de warmtepomp verbruikt en de energie/warmte die deze afgeeft wordt de COP-waarde of COP-factor genoemd (Coefficient Of Performance). Als een warmtepomp bijvoorbeeld een COP-waarde heeft van 4, zal als deze bijvoorbeeld 500 Watt elektrische energie verbruikt, vier keer zoveel, dus 2000 Watt warmte afgeven. Hoe hoger de COP-waarde is, des te zuiniger de warmtepomp als verwarming is. Deze waarde is dus heel belangrijk om warmtepompen met elkaar te vergelijken.
De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft dus het rendement van de warmtepomp zelf: de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft, en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft.

De SCOP ook wel SPF genoemd geeft het Coëfficiënt per jaar over 4 seizoenen gezien.
Bij een SPF/COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als die aan energie opmaakt. Elektrische warmtepompen voor verwarming hebben vandaag de dag een COP tussen 3,5 en 5: het rendement ligt dus tussen 350 en 500 procent. De COP voor warm water is lager (2 tot 3,5) omdat een hogere temperatuur vereist is (58 graden). Het rendement daarvoor is dus 200 tot 350 procent.

 

SEER

Voor alleen koelen wordt de SEER gebruikt.
Daarnaast gebruiken enkele fabrikanten de bekende indeling van kleuren (van rood naar groen) en plusjes.
In onderstaande afbeelding heb je een goed overzicht m.b.t. de gehanteerde waarden. Op de site van ‘warmtepomp-weetjes’ kun je meer lezen over de technische achtergrond.
SCOP/SEER-waarden

Nederland versus andere landen

Warmtepompen zijn al geruime tijd erg populair in landen zoals Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Ierland en Zwitserland. In sommige gevallen is dat te danken aan belastingverminderingen (Frankrijk en Ierland); in andere landen heeft dat vooral met ecologisch bewustzijn te maken alsook het ontbreken van aardgas. De eerste warmtepomp werd al in het begin van 20e eeuw te Zürich in gebruik genomen, maar werd toen nog geen succes. Tijdens de energiecrisis in de jaren ’70 is opnieuw onderzoek gestart naar de warmtepomp. Vanaf begin jaren 80 worden ze in Scandinavië langzaam maar zeker toegepast, in de jaren ’90 groeide dit daar flink uit. Vandaag de dag tref je daar in haast elke woning een warmtepomp.

Nederland

Door onze eigen gasvoorraad is de ontwikkeling van de warmtepomp in Nederland achter gebleven. Zo rond 1995 werden op iets grotere schaal de eerste warmtepompen in ons land geplaatst.

Het ging toen regelmatig om toepassing in wijken met ‘stadsverwarming’. Regelmatig kwam het voor dat mensen onafhankelijk wilde worden van de stadsverwarming. De warmtepomp bracht toen een oplossing voor hen (met wisselend succes overigens). Maar in het overgrote deel van ons land, waar gewoon aardgas aanwezig was, drong de warmtepomp toen nog niet door bij het grote publiek; Dit natuurlijk mede door de hogere aanschafkosten t.o.v. een cv-ketel.
De laatste jaren zijn we echter bezig aan een inhaalbeweging. De vraag naar warmtepompen blijft stijgen, mede gesteund door de overheid. Ook de Europese Unie steunt de verdere groei van warmtepompen. De EU herkent hernieuwbare energiebronnen als lucht en water al een paar jaar als oplossingen in de terugdringing van CO2, waardoor de lidstaten warmtepompen even hard moeten promoten als wind- of zonne-energie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat warmtepompen nu een breder publiek bereiken. Daarnaast moet een nieuwbouwwoning aan steeds hogere eisen voldoen m.b.t. energie prestatie, de toepassing van een warmtepomp helpt daarbij.

ontwikkeling warmtepompen

Vragen?

Neem contact met ons op ›

of Bel

06-42334254